Satus grupa Rijeka

e-suvlasnik satus grupa
Prijava u svoju zgradu

Našom web stranicom želimo konkretnim stavovima, brojnim primjerima, te nizom praktičnih i korisnih savjeta, omogućiti pomoć svim suvlasnicima općenito, neovisno da li smo Vaš upravitelj ili ne.

Satus grupa Rijeka d.o.o. prije proširenja poslovanja na upravljanje zgradama provela je dvogodišnje pripreme i analize vezane za upravljanje zgradama. Utvrdili smo čime su suvlasnici nezadovoljni, te što najviše zamjeraju svojim postojećim upraviteljima, odnosno što je u našem budućem poslovanju potrebno eliminirati kao loše i nepoželjno.

Poslovanje tvrtke Satus grupe Rijeka d.o.o. zasniva se na modelu poštenog i stručnog, te odgovornog upravljanja u svim segmentima posla. Za našu tvrtku, osim suvlasnika kao nalogodavaca, ne postoje drugi interesi koje bi zastupali, a sve u cilju očuvanja zgrada, vlasništva suvlasnika i zaštiti računa zgrada.

Scroll to Top