Satus grupa Rijeka

e-suvlasnik satus grupa
Prijava u svoju zgradu

Održavanje i popravci zgrade

Na početku svake godine za sve zgrade kojima upravljamo izrađujemo godišnji plan održavanja zgrade. Svi poslovi održavanja zgrade financiraju se iz sredstava zajedničke pričuve. Obim i vrijednost radova navedenih u godišnjem planu održavanja ovisi o stanju na transakcijskom računu zgrade.

REDOVNO ODRŽAVANJE

  odrzavanje-zgrada

  • mjesečno održavanje dizala,
  •  održavanje rasvjete,
  •  održavanje protupožarnih aparata, sustava i instalacija,
  •  održavanje uređaja za grijanje i pripremu tople vode,
  •  održavanje pumpnih stanica za vodu i otpadnu vodu,
  •  čišćenje dimnjaka i ventilacionih kanala,
  •  održavanje kanala za smeće, septičkih jama i sustava za odvod kišnice,
  •  dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade,…

  HITNI POPRAVCI

  Ukoliko dođe do kvara ili oštećenja dijelova zgrade, uređaja i/ili instalacija tako da od njih prijeti opasnost ljudima i ostalim dijelovima zgrade odnosno ukoliko su isti neophodni za normalno funkcioniranje zgrade, tada je potrebno pristupiti hitnom popravku.

  •  kvar plinske instalacije,
  •  kvar sustava centralnog grijanja,
  •  kvar toplovodnog sustava,
  •  puknuće, oštećenje ili začepljenje vodovodne i/ili kanalizacijske instalacije,
  •  kvarovi elektro instalacija,
  •  oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala,
  •  prodor oborinskih voda u zgradu,
  •  znatnije oštećenje krova,
  •  narušena statička stabilnost zgrade ili dijela zgrade,
  •  kvar dizala,
  •  otpadanje dijelova pročelja, …

  NUŽNI POPRAVCI

  Sličnosti između nužnih i hitnih popravaka su velike, a razlike su što se potreba za obavljanjem hitnih popravaka javlja iznenada, a potrebno je brzo obaviti popravak, dok kod nužnih popravaka u načelu ne postoji tolika iznenadnost, a nije potrebna ni tolika brzina izvršenja popravaka.

  Razlika je i u tome što hitne popravke naređuje jedinica lokalne samouprave i jedinica regionalne samouprave, a nužne građevinski inspektor. Osim toga hitne popravke izvodi treća osoba (fizička ili pravna), dok nužne popravke izvodi upravitelj ili sami suvlasnici.

  Pod nužnim popravcima podrazumijevaju se radovi koje mora poduzeti upravitelj ili sami suvlasnici ako ne postoji upravitelj, po naredbi građevinskog inspektora, da bi se otklonila oštećenja zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine od kojih prijeti opasnost po život i zdravlje ljudi. Žalba izjavljena protiv rješenja inspektora ne zadržava ovrhu rješenja. Radi osiguravanja naplate troškova nužnih popravaka, tražitelj ovrhe ima pravo upisa hipoteke na stan ili drugi posebni dio nekretnine onih suvlasnika koji nisu podmirili troškove popravaka.

  • sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, temelja,
  •  sanacije dimnjaka i dimnovodnih kanala,
  •  sanacije ravnih i kosih krovova,
  •  sanacije klizišta,
  •  zamjene instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja i sl.),
  •  popravka pročelja zgrade,
  •  izolacije zidova, podova i temelja zgrade
  Scroll to Top