Satus grupa Rijeka

e-suvlasnik satus grupa
Prijava u svoju zgradu

Vodič za izradu ponude upravljanja

Na našoj stranici pružamo mogućnost svim posjetiteljima, suvlasnicima, da predaju

ZAHTJEV ZA IZRADU PONUDE ZA UPRAVLJANJE koji se sastoji od :

  •  Obrazac 1 Podaci o zgradi
  •  Obrazac 2 Popis zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrade
  •  Obrazac 3 Odabir upravitelja zgradeSuvlasnici obrasce mogu ispuniti na slijedeće načine:
  •  On-line obrasce ispunite ovdje
  •  Blokom „Upitnik za suvlasnike u zgradi” koji vodi suvlasnike on- line iz obrasca u obrazac
  •  Blokom „PDF obrasci” u kojem sami odabirete i ispunjavate priložene obrasce
    (ispunjeni obrasci mogu se isprintati i poslati na fax: 051 554 102 ili skenirati i poslati na info@satus-grupa.hr)

    Ukoliko suvlasnik nije u mogućnosti ispuniti obrasce na navedene načine slobodno nas kontaktirajte na 051-554-100 ili na e-mail info@satus-grupa.hr u vezi dogovora termina u kojem će djelatnici Satus grupe Rijeka d.o.o. pojasniti i ispuniti potrebne obrasce za Vašu zgradu. Sastanak možemo održati u Vašem ili našem prostoru.


Nakon zaprimanja ispunjenih obrazaca djelatnici Satus grupe Rijeka d.o.o. kontaktirati će Vas za dogovor termina informativnog sastanka u vezi upravljanja Vašom zgradom. Sastanak možemo održati u Vašem ili našem prostoru.

Nakon održanog sastanka pripremit ćemo Vam ponudu za upravljanje zgradom. Na sastanku suvlasnika zgrade prezentirati ćemo ponudu i pojasniti koje prednosti zgrada ostvaruje pod upravljanjem Satus grupe Rijeka d.o.o.

Scroll to Top