Satus grupa Rijeka

e-suvlasnik satus grupa
Prijava u svoju zgradu

Sklapanje ugovora sa Satus grupom Rijeka

Kod ugovaranja novih zgrada postoje dvije situacije:

 •  zgrada koja do sada nije imala Upravitelja
 •  zgrada koja je do sada bila pod drugom upraviteljskom tvrtkom
  Ukoliko je zgrada bila pod drugom tvrtkom za upravljanje potrebno je dostaviti Otkaz ugovora od bivšeg upravitelja.

Otkaz ugovora se traži na način da se dotadašnjem upravitelju dostavlja suglasnost većine suvlasnika za otkaz Ugovora o upravljanju. Otkaz može sporazumno nastupiti odmah ili treba čekati da prođe zakonski otkazni rok. 

U obje situacije potrebno nam je dostaviti:
– prihvaćenu Ponudu za upravljanje od Satus grupe Rijeka d.o.o.- ispunjen Popis zajedničkih dijelova (prilog 1. Međuvlasničkog ugovora)- ispunjen Popis posebnih dijelova (prilog 2. Međuvlasničkog ugovora) potpisan od većine suvlasnika, više od 50% ukupne površine zgrade)

Obrasci se nalaze na našoj web stranici u bloku PDF obrasci. 

DOKUMENTACIJA ZA SKLAPANJE UGOVORA

 • prihvaćenu Ponudu za upravljanje od Satus grupe Rijeka d.o.o. potpisuje predstavnik suvlasnika i ovjerava pečatom zgrade
 • U obrascu  Popis posebnih dijelova  moraju biti navedeni svi vlasnici stanova, garaža i poslovnih prostora s kvadraturama vlasništva, što znači da treba navesti i one suvlasnike koji nisu potpisali odluku o odabiru Upravitelja.
  Ukoliko Popis posebnih dijelova sadrži više stranica iste moraju biti potpisane od strane predstavnika suvlasnika i ovjerene pečatom zgrade
 • U obrascu Popis zajedničkih dijelova moraju biti navedeni svi zajednički dijelovi zgrade, isti su osnova za sklapanje kvalitetne police osiguranja zgrade

Ukoliko Popis zajedničkih dijelova sadrži više stranica iste moraju biti potpisane od strane predstavnika suvlasnika i ovjerene pečatom zgrade.

Dokumente dostaviti Satus grupi Rijeka d.o.o. putem: 

 •  broja faxa: 051 / 554 – 102
 •  poštom na adresu ili osobno u ured naše tvrtke:
  Satus grupa Rijeka d.o.o.
  S. K. Istranina 2
  51000 Rijeka
 • putem e-mail adrese

Ukoliko niste u mogućnosti ispuniti tražene obrasce  slobodno nas kontaktirajte na telefon 051-554-100 ili na e-mail info@satus-grupa.hr u vezi dogovora termina u kojem će djelatnici Satus grupe d.o.o. pojasniti i ispuniti sve potrebne  obrasce za Vašu zgradu vezane za sklapanje Ugovora o upravljanju sa Satus grupom Rijeka d.o.o. Sastanak možemo održati u Vašem ili našem prostoru.

Međuvlasnički ugovor
Scroll to Top